0

Tổng Bí thư tiếp các Đại sứ, Trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài

(Chinhphu.vn) – Chiều 28/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các vị Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài chuẩn bị lên đường nhận nhiệm… Continue Reading