Nhà em nghèo lắm, sáng không có cơm ăn, phải ăn bào ngư cho đỡ đói ....

PHẢN ỨNG CỦA BẠN?

Facebook trò chuyện

loading...