Tên Nam Việt
Giới tính Nam
Gia nhập lúc 3 tháng trước