Tên Nam Việt
Giới tính Nam
Gia nhập lúc 5 tháng trước