Tên Nam Việt
Giới tính Nam
Gia nhập lúc 4 tháng trước