Tên Nam Việt
Giới tính Nam
Gia nhập lúc 7 tháng trước