Tên Nam Việt
Giới tính Nam
LINKS
Gia nhập lúc 11 tháng trước