Tên Nam Việt
Giới tính Nam
Gia nhập lúc 1 tháng trước