Tên Nam Việt
Giới tính Nam
Gia nhập lúc 2 tháng trước