Mai vàng đã chớm nở, khung cảnh thật nên thơ
Én bay ngợp trời nắng, xuân đến từ bao giờ?

PHẢN ỨNG CỦA BẠN?

Facebook trò chuyện

loading...